Tillbaka föregående

FLASH

Se vårt flashutbud i vår webbutik!

Flash kromatografi är en effektiv vätskekromatisk metod för preparativa applikationer i gramintervallet.
TLC används ofta i utvecklingen av en selektiv och reproducerbar metod i flash kromatografi då det kan vara nödvändigt att testa ett stort antal elueringsmedel och/eller absorberande kombinationer.

Vi har ett stort utbud av Flash produkter, både instrument och kringutrustning samt kolonner.

Vår största leverantör på ämnet är Interchim, ett franskt företag som tillverkar instrument kringutrustning för Flash.

Kolonner

Läs mer

Instrument

Läs mer