Tillbaka föregående

TLC

Tunnskiktskromatografi

Teknolab erbjuder hela TLC-portföljen från Macherey-Nagel.

De har plattor, elueringstankar, satser, filter, spray och mycket mer!

Klicka här för att läsa mer!