Tillbaka föregående

Affinisep

Affinisep är en fransk tillverkare med specialkompetens på utveckling av "smarta" polymerer. De har en patenterad portfölj baserat på molecularly imprinted polymers (MIP). Affinisep investerar i forskning, utveckling och vetenskapligt samarbete med ledande universitet. Detta ger teknologiledande produktutveckling.

Fokusprodukter

AFFINIMIP® SPE
AttractSPE™
SilactSPE™

AFFINIMIP® SPE - Selective MIP SPE-kolonner

AFFINIMIP® SPE är SPE-sorbenter baserade på (MIP) för provupparbetning före analys.
Tack vare överlägsen selektivitet jämfört med standard SPE uppnås högre avkastning med enkla, färdiga att använda procedurer.

AFFINISEP utvecklar en tvärbunden polymer som känner igen en specifik förening, eller strukturellt besläktad förening, baserat på form och kemisk funktion.

Förbindelser:

AFFINISEP har en unik SPE för analys av glyfosat (ogräsmedel) i flera matriser.
Klicka här för att läsa mer.

Andra förbindelser inkluderar också:

 • Patulin
 • Zearalenon
 • Ochratoksin A
 • Fumonisins & Zearalenone
 • Deoxynivalenol (DON)
 • Bisfenoler för bisfenol A och närbesläktade strukturer
 • Estrogener
 • Zeranolrester
 • Kloramfenikol
 • Amfetamin
 • Tetracykliner
 • Metanephrines
 • Katekolaminer
 • Pikoliniska herbicider (klopyralid, pikloram, aminopyralid)
 • Glyphosate - AMPA
 • Phenolics
 • Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) ingår i fetter.

 Vill du ha mer inforamtion kan du besöka Affiniseps hemsida.
Letar du efter något speciellt? Kontakta oss, så hjälper vi dig!