Tillbaka föregående

SCAT Safety Caps

SCAT levererar en komplett linje HMS-vänliga produkter för dig som jobbar med HPLC eller GPC där det inte finns någon ventilationsmöjligheter eller om du vill slippa använda ventilation för att spara ström. 

De tillverkar specialtillverkade korkar till HPLC-behållare och waste-behållare som avger mycket lite lösningsmedelsånga i laboratoriet oavsätt om de är baserade på envägsventiler eller kolfilter. Korkarna passar de flesta reservoarer / behållare och har också mycket extra utsustning, som t.ex. nivåindikator.


Urval av produkter

  • Korkar med envägsventil för HPLC behållare
  • Korkar med kolfilter för HPLC waste-behållare
  • Specialkorkar med t.ex. nivåindikator
  • Waste-behållare i flera storlekar

Läs mer om SCATs Safery Caps och Safety Waste Caps här eller gå in på deras hemsida!