Tillbaka föregående

Prep

Preparativ kromatografi

Vid preparativ kromatografi ska man ofta göra två saker samtidigt, man ska upptäcka rätt komponent och göra en samling av detta.

Vi har kolonner från flera leverantörer som kan skalas upp till Prep. bland annat YMC, Macherey-Nagel, GLScienses och Kromasil.

Kontakta oss för teknisk assistans och priser.