Tillbaka föregående

Detektorer

Teknolab har ett litet urval av detektorer. Kontakta oss för mer information!


Vi säljer en Ri-Detektor från Shodex.

Ri-detektorn är en universell detektor som ofta används i sockeranalyser där analyten inte har kromofora grupper, och då är en UV/VIS-detektor inte lämplig.

Shodex RI-500-serien är en mångsidig och mycket känlig RI-detektor som kan användas med olika tillverkares HPLC-system. Den består av en färg-LCD, en automatisk startfunktion och valideringsguide. Detektorserien finns för analytisk, semi-mikro och preparativ serie.

Funktioner

  • Den automatiska startfunktionen styr de komplicerade operationerna som blank substitution och baseline atabilization automatiskt.
  • Valideringsguiden möjliggör en enkel komponentvalidering.
  • Förbättrat dubbelt temperaturkontrollsystem förkortar den uppvärmningstid som krävs och ger stabil bakgrund.
  • Läckagesensorn stannar automatiskt pumpen vid läckage.
  • Externa ingångs- och utgångsterminaler och LAN (RJ45) - kommunikationsportar kan användas för att ansluta olika HPLC-system för en avancerad automatisering.
  • Kan användas i UHPLC-system.