Tillbaka föregående

Guardkolonner

Vi har Guardkolonner från Restek, SGE, GLS och Omnilab. 

Klicka här för att se våra guardkolonner i vår webbutik!

Tips från Restek i valet av förkolonn:

“Chemists using guard columns in the analyses of basic compounds frequently observe peak tailing and low recovery. This happens because conventionally deactivated tubing surfaces can be adsorptive to basic compounds. Restek offers base-deactivated guard columns, as well as base-deactivated inlet liners, for completely inert sample pathways”