Vätskekromatografi i praktiken I

VIP 1 | 15 Oktober | Göteborg

Arbetar du praktiskt med HPLC men saknar basutbildning?
Då har vi en kurs för dig!

Kursen syftar till att ge dig en god insikt i olika kromatografiska förlopp med betoning på RP-kromatografi, samt hur ditt HPLC-system kan optimeras med avseende på kopplingar och slangar. Vi diskuterar felsökning, skötsel av kolonner och instrument. Föreläsningar varvas med gruppövningar kring olika praktiska problemställningar.
Målet med kursen är att du som operatör av ett HPLC-instrument skall vara väl förtrogen med händelseförloppet under en analys. Om analysen inte motsvarar förväntade krav skall du kunna reda ut och åtgärda felet.

VIP I

1-dags kurs, 7900 kr/person

 • Göteborg, 15 Oktober

Paketpris Vip I+II, 13900 kr/person

Vätskekromatografi i praktiken II

VIP 2 | 16 Oktober | Göteborg

Vill du fördjupa dina HPLC kunskaper och lära dig mer om olika tekniker?
Då har vi en kurs för dig!

Kursen syftar till att utifrån ett praktiskt perspektiv ge grunderna i metodutveckling och de principer som styr val av kolonner och betingelser. Fokus ligger på RP kromatografi och dess olika typer av HPLC kolonner men även andra separationsprinciper berörs. Föreläsningar varvas med gruppövningar kring olika praktiska problemställningar och beräkningar.
Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper kring olika tekniker och kromatografiska principer som underlättar vid metodutveckling och felsökning.

VIP II

1-dags kurs, 7900 kr/person

 • Göteborg, 16 Oktober

Paketpris Vip I+II, 13900 kr/person

Anmäl dig till våra HPLC-Kurser

Kryssa i om du vill vara med på Vip I, Vip II eller båda två och skriv "Göteborg" i meddelande rutan.

  * Obligatorisk

  Våra Kursledare

  Dr Tobias Jonsson
  Tobias har föreläst om kromatografi i över tjugo länder för allt från professorer till säljare. Han driver idag bolaget Diduco i Umeå som utvecklar nya analysmetoder och produkter för vätskekromatografi samtidigt som han coachar doktorander och studenter. Med tidigare erfarenheter som global produktchef inom Merck Millipore, produktionschef på Merck SeQuant och en doktorsexamen i analytisk kemi från Umeå Universitet så har Tobias en gedigen kunskap om kromatografiska mekanismer och olika typer av HPLC kolonner.

  Dr Anders Nordström
  Anders har över 20 års erfarenhet av kromatografiska separationer för analytiska tillämpningar, framförallt kopplat till masspektrometri. Han driver idag en forskargrupp inom metabolomik vid Umeå Universitet och är föreståndare vid Swedish Metabolomics Centre inom SciLifeLab, där nya bioanalytiska metoder för forskningsprojekt utvecklas löpande. Med sina erfarenheter från en doktorsexamen i kemi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, en post-doc vid Scripps i USA, och forskning vid Karolinska Institutet, så har Anders en bred kunskap om olika HPLC instrument och analysproblem.