KROMATOGRAFI & REFERENSMATERIAL

Inorganic Ventures

IV

Standarder som du kan lita på!

Precision
Error Budgets – En gedigen kunskap om och kontroll av felkällor.

Noggrannhet
Två separata och validerade analysmetoder användes och utförs med en pålitlig QC-standard.

Spårbarhet
Inorganic venture använder NIST standard referens material (SRM) för kalibrering och som referens.

Stabilitet och kompatibilitet
Stabilitets tester utförs på alla standarder, inklusive blandningar. Kompatibilitet och stabilitet har testats och noggrant dokumenterats.

Renhet
Alla standarders renhet kontrolleras med ICP och ICP-MS. Protokoll görs för alla nya start material. Upprening och kemisk modifiering utförs för att möta definierade kvalitetsspecifikationer.

Klicka här för mer information