KROMATOGRAFI & REFERENSMATERIAL

Spe & Flash

Spe-flash

Arbetar du med analytisk kemi, biokemi eller organisk kemi, händer det ofta att du behöver göra en upprening av det du arbetar med innan du kan gå vidare. Både SPE och FLASH-kromatografi använder större partiklar och större skillnader mellan molekyler för att åstadkomma lämplig separation jämfört med analytisk kromatografi. Båda metoderna använder relativt  låga tryck.

Vi på Teknolab Sorbent har lång erfarenhet av SPE och FLASH-kromatografi. Sorbent-delen av företaget har SPE och FLASH i sina rötter. Vår SPE och FLASH specialist har 20 års labberfarenhet att ösa ur. Dessutom finns supporten från våra leverantörer.

Våra leverantörer inom SPE är:

Kinesis
INTERCHIM
GlySci
Restek

Våra leverantörer inom Flash är:

INTERCHIM
Kinesis