KROMATOGRAFI & REFERENSMATERIAL

Bia Separations

Bia Separations

BIA Separations är en ledande utvecklare av monolitteknik och den exklusiva tillverkaren utav CIM (Konvektiva interaktionsmedia), Kromatografiska kolumner för produktion, rening och analys av stora biomolekyler.

De har produkter för:

  • Preparativa applikationer
  • Analytiska applikationer
  • Immobiliserinsscreening
  • Process analytisk teknologi