KROMATOGRAFI & REFERENSMATERIAL

Jämförelser mellan laboratorier

Kompetensprovningsprogram

Det finns olika sätt att försäkra sig om att laboratoriets kemiska analyser håller hög kvalitet. Det vanligaste är att man deltar i ett program för jämförelser mellan olika laboratorier. Nästan alla laboratorier deltar i kompetensprövningsprogram för att bedöma kvaliteten på laboratoriets rutinarbete och för extern kvalitetskontroll. Detta är också ett viktigt komplement till det övriga kvalitetsarbetet i verksamheten och för att utvärdera utbildningsbehovet. Resultatet från kompetensprövningen visar inom vilka områden laboratoriet behöver vidareutveckla sin kompetens. Dessutom ställer olika ackrediterings­organ och myndigheter ofta krav på kompetensprövning.

Varför ska laboratoriet delta i kompetensprövning?

Förutom att du enkelt kan jämföra ditt laboratoriums
resultat från andra laboratorier finns det en rad
övriga fördelar med att delta i programmet:

1

Regelbunden, saklig och oberoende bedömning av kvaliteten på dina rutinanalyser.
Återkoppling som underlättar förbättring av det tekniska arbetet.
Jämförande information om metod- och instrumentprestanda.
Hjälper dig att upptäcka mättekniska problem.
Övergripande information om kvaliteten på specifika analyser inom en sektor, ett land eller en världsdel.

Vi hjälper dig
välja passande program

Med tanke på att antalet ”analyter” är stort, och mätningarna kan utföras på många olika sätt, täcker oftast ett kompetensprövningsprogram inte in laboratoriets alla specifika krav. Därför hjälper vi dig gärna att kontrollera om provmaterial, analyter och nivåer passar just era rutiner. Vi undersöker också om rapporten ger tillräcklig information.

Provmaterial av hög kvalitet

De provmaterial som används i kompetensprövningar ska helst vara så lika rutinproverna som möjligt. Dessutom bör de vara tillräckligt homogena och stabila för att inte påverka resultaten från medverkande laboratorier. Av praktiska skäl måste provmaterialen ibland förbehandlas genom exempelvis stabilisering eller frystorkning.

Ackrediterade jämförelser

Med tanke på att det finns många olika metoder för att organisera och utvärdera kompetensprövnings­program är det viktigt att resultaten bedöms på samma sätt.

Ett flertal aktörer väljer att ackreditera sina kompetensprövningsprogram. Fördelen med att välja någon av dessa är att deras arbete bedöms utifrån krav i internationella riktlinjer – på liknande sätt som för kalibrerings- och provningslaboratorier.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss på Teknolab Sorbent, så berättar vi mer om vad som är viktigt att tänka på när det gäller provmaterial och kompetensprövning.

 

Kontakta oss