KROMATOGRAFI & REFERENSMATERIAL

(s)-(-)-1,2,4-butanetriol