KROMATOGRAFI & REFERENSMATERIAL

(+)methamphetamine